Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Zistite ceny poistenia vášho domova, jednoducho online poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie uzavriete jednoducho, vyplňte údaje pomocou nápovedy v našej poistnej kalkulačke a získajte zaujímavé ponuky poistenia vašej nehnuteľnosti a domácnosti. Poistenie môžete ihneď aj uzavrieť.

  • aktuálne (najnižšie) ceny, maximálne zľavy
  • okamžitá platnosť, stačí uhradiť poistné

Poistite si:

Nehnuteľnosť, budova – napr. rodinný dom, byt, rekreačná budova, vedľajšia budova, garáž, stavebné súčasti budovy...

Domácnosť – súbor hnuteľných vecí, tvoriaci zariadenie domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti.

Poistené riziká: živelné udalosti, odcudzenie, vandalizmus, škody na skle...

Zodpovednosť za škodu – poisťovňa za vás nahradí škodu spôsobenú inému, za ktorú zodpovedáte:
• zodpovednosť fyzických osôb za škodu spôsobenú inému
• zodpovednosť za škodu v súvislosti s vlastníctvom, držbou nehnuteľnosti spôsobenú inému: